Начало Правила Компании Отбори Контакти Регистрация Финално събитие ПобедителиКонцепция

"HR в действие" цели да даде възможност на студенти от специалности, свързани с управление на човешките ресурси, да покажат своите знания и креативност. Проектът представлява състезание, в което отбори от по двама студенти работят по зададен от конкретна компания HR казус. Жури от компанията, за чийто казус участва отборът, разглежда всички решения и избира победителите. Наградата е практика в компанията за отбора.


Етапи на конкурса


Фаза 1 - Набиране на компании
Краен срок: 14.09.2014 г.

За да стартира конкурсът първото необходимо условие е уточняването на участващите компании. На този етап компаниите, готови да се включат, трябва единствено писмено да потвърдят участие, като изпратят имейл на адрес: pgospodinova@bapm.bg.
Заявилите желание компании се обявяват на сайта на състезанието.

Фаза 2 - Разработване на казусите
Краен срок: 30.09.2014 г.

На този етап от конкурса компаниите, заявили желание да се включат, трябва да разработят своя HR казус, който да бъде зададен на състезаващите се отбори. Компаниите определят и жури от свои представители, което впоследствие да оцени предложените решения и да определи отбора победител. Оценяването се извършва по критерии, предварително зададени от компаниите.

Фаза 3 - Кандидатстване
Период: 15.09.2014 г. - 26.10.2014 г.

Това е етапът, в който се набират желаещи да участват отбори от студенти. Всеки отбор се състои от двама студенти, като не е задължително те да бъдат от една и съща специалност или от един и същ университет. Отборите се регистрират за участие чрез формата на този сайт. При регистрацията си отборите ранжират компаниите, като започнат от тази, по чийто казус най-много биха желали да работят.

Фаза 4 - Обявяване на отборите и казусите
Период: 27.10.2014 г. - 29.10.2014 г.

Обявяват се отборите, допуснати до решаване на казуса на всяка от участващите компании. Всеки отбор участва в решаването само на един казус.
Казусите се предоставят на отборите.

Фаза 5 - Подготовка на решения
Период: 30.10.2014 г. - 20.11.2014 г.

В този период отборите работят самостоятелно по решението на зададения им казус.

Фаза 6 - Предаване на решенията
Краен срок: 21.11.2014 г.

Отборите трябва да предадат своите решения на офиса на асоциацията. Форматът на решението се избира от самия отбор. Екипът на асоциацията предава всички получени решения на съответната компания.

Фаза 7 - Оценяване на решенията и избор на победители
Период: 24.11.2014 г. - 10.12.2014 г.

Комисията на всяка компания преглежда получените решения. По своя преценка провежда срещи, телефонни разговори с отборите, за да събере допълнителна информация. Победителят се избира на база предварително обявените критерии и събраната информация.

Фаза 8 - Обявяване на победителите

Отборът победител на всяка една компания се обявява на специално събитие. Датата ще бъде публикувана своевременно.

©2022 bapm.bg. Всички права запазени.